Skip to content

Dricksvatten från havet

 
 

För att klargöra vad vi menar med hav så har vi delat upp havet i tre olika grupper. De hav som har en salthalt på några ppm till 3 000 ppm, de hav som har en salthalt på 3 000 till 10 000 ppm och de hav som har högre salthalt än 10 000 ppm

Vänern

Från 0 - 3 000 ppm

Detta vatten hittar man i insjöar som har inslag av saltvatten och uppe i Norra Bottenhavet, norr om Umeå.

Stockholmsskärgård

Mellan 3 000 - 10 000 ppm

Hela Östersjön, Ålands Hav och Bottenhavet upp till Umeå har denna typ av vatten.

Västkusten

Över 10 000 ppm

Västkusten i Sverige har denna typ av vatten.